Propozice Štěkatlonu

2. ročník veřejného triatlonu se psem

Datum a místo konání:

 • neděle 16. července 2017,
 • městské koupaliště Varnsdorf, restaurace Koliba

Start:

 • Hlavní závod v 10:00 hodin
 • Vložený závod ŠtěkBěh – běh dětí se psem od 3 do 10ti let ve 12:30 hodin

Prezentace v kanceláři závodu v prostoru startu a cíle:

 • Hlavní závod – od 8:00 do 9:00 (materiál do depa do 9:15 – 9:30
  rozprava ve 9:40)
 • ŠtěkBěh– od 10:00 do 11:00 (rozprava v 12:15)

Tratě:

Hlavní závod:

 • Plavání – 150 m
 • MTB – 4 km (2 okruhy) Mrňousové (2012-2014) – 200 m
 • Běh – 1,34 km (1 okruh) Děti (2007- 2011) – 1,34 km

ŠtěkBěh

 • MTB – 4 km (2 okruhy) Mrňousové (2012-2014) – 200 m
 • Běh – 1,34 km (1 okruh) Děti (2007- 2011) – 1,34 km

Kategorie:

Hlavní závod

 • Junioři (r. 2000 – 2006) bez rozdílu váhy psa
 • Muži se psy do 20 kg
 • Muži se psy nad 20 kg
 • Ženy se psy do 20 kg
 • Ženy se psy nad 20 kg
 • (Muži a ženy od 18 let)

ŠtěkBěh

 • Mrňousové – 2012 – 2014
 • Děti – 2007 – 2011

Startovné:

Hlavní závod

 • přihlášení do 13. července 150 Kč
 • po uzávěrce na místě 200 Kč !!!

ŠtěkBěh

 • přihlášení do 13. července 50 Kč
 • po uzávěrce na místě 100 Kč !!!

Cílem není zvyšovat startovné, cílem je co nejvíce urychlit a všem zpříjemnit proces prezentace!!! Prosíme, přihlaste se předem !!!

Startovné splatné v den startu při prezentaci.

Občerstvení:

 • zajištěno v cíli (voda, zákusky)

Ubytování:

 • vlastní stany nebo v penzionu Koliba

Ceny:

 • Hlavní závod – věcné ceny pro první tři dle kategorií
 • ŠtěkBěh – Věcné ceny pro první tři dle kategorií

Přihlášky:

 • on-line na webových stránkách www.behejsepsem.cz nebo na místě při prezentaci

Podmínky:

Závodu se účastní osoby starších 15ti let. Mladší 18ti let pouze se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. Účastník mladší 18ti let musí být schopen samostatně zvládnout na trati svého psa. Závodník by měl být zdatný plavec. Doporučujeme horské kolo. Přilba povinná! Pro psy i psovody je povolena plovací vesta.

Psi starší 12 měsíců. Mladší psi, březí feny či feny do 6 týdnů po porodu budou ze závodu vyřazeni. Psy musí závodit s postrojem/kšíry, problémový psy (kousavý) je nutno opatřit náhubkem. Nepřiměřené zacházení se psem, jeho trestání či hrubé pobízení psů je postihnuto vyloučením ze závodu.

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou si vědomi obtížnosti trasy a fyzického stavu sebe i jeho psa. Pořadatel se zříká odpovědností za případné újmy na zdraví. Za škody způsobené psem zodpovídá jeho majitel. Závodníci jsou povinni se řídit pokyny organizátorů, chovat se sportovně a ohleduplně k soupeřům psům, divákům, pořadatelům i přírodě. Závodníci se zaručují, že budou dodržovat čistotu a veškerý odpad po sobě i psovi uklidí.

Pravidla:

Začínáme hlavním závodem, kde každý závodník startuje v intervalu 1 minuty podle startovních čísel. Každý účastník při registraci obdrží startovní číslo (pro plaveckou část si nechá organizátory zapsat startovní číslo na paži své ruky).

Začíná se plaváním, následuje kolo a běh. Psovod je po celou dobu závodu ve vodě i nasouši pevně spojen se psem, kromě doby mezi výměnou disciplín. Přípustná pomoc je pouze pomocníky v depu (které poskytl pořadatel) pro pohlídání psa v době při výlezu z vody, nasedání a sesedání z kola.

Závodník absolvuje celou trať sám, pouze s jedním psem. Závodník nepřijímá nepřiměřenou pomoc. Tažení psa je zakázáno, povoleno je pouze v případě při zabránění kolizím na trati (předjíždění, předbíhání, odbočování). Pomalejší závodníci nebrání rychlejším a umožní jim plynulé předběhnutí. Čas v cíli se počítá v okamžiku proběhnutí cílové čáry psem i psovodem.

U závodu ŠtěkBěh je povolena pomoc mladším závodníkům 3-10 let dalším člověkem, pouze pro udržení rychlosti psa přiměřené dítěti.

Diskvalifikace:

Účastníci jsou diskvalifikováni za porušení pravidel závodu. Neuposlechnutí pokynů a příkazů organizátorů. Přijmutí nepřiměřené pomoci v průběhu závodu.
Nedodržení (zkrácení) vyznačené trasy. Nepřiměřené pobízení psa.

Doklady:

Očkovací průkaz psa s platným očkováním proti vzteklině a doklad o bezinfekčnosti psa z jiného regionu. U mladších 18ti let přihlášených po internetu písemné prohlášení rodičů či zákonného zástupce.

Protesty

Protest je možné podat u řetitele závodu do 30 minut po zveřejnění oficiálních výsledků spolu se zálohou 300Kč. V případě neopodstatněného protestu zálohapropadá ve prospěch pořadatele.

Pořadatel:

 • Mandavan, z.s.

Akci finančně podpořilo Město Varnsdorf.

Akci finančně podpořilo město Varnsdorf.
Partneři seriálu